header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Exploitant gezocht

Nieuws afbeelding 11-9-2012

Exploitant Clubhuis gezocht:

 

Teneinde uitvoering te geven aan het bestuursbesluit om de horeca-exploitatie van het nieuwe clubhuis uit te besteden aan derden, is het bestuur op zoek naar een zelfstandig exploitant, die voor eigen rekening en risico de volledige horeca-exploitatie op zich wil nemen.

De exploitant dient aan een aantal eisen/voorwaarden te voldoen.

1. Aantoonbare relatie met de club, hetzij middels lidmaatschap, vrijwilligerswerk of andersoortig.

2. Aantoonbare horeca ervaring.

3. In bezit van de vereiste diploma’s / certificaten.

4. Op voorhand kunnen aantonen dat de wet Bibob geen problemen zal opleveren.

5. In bezit van voldoende eigen middelen om huur, waarborg en voorraden te kunnen financieren.

6. Bereidheid gedurende de openstelling van de club, het clubhuis te exploiteren.

7. Affiniteit in samenwerking met derden, zoals de evenementencommissie.

8. Beschikken over voldoende creativiteit om de recreatieve sfeer te behouden en te bevorderen.

9. Bereidheid het clubbelang boven het persoonlijke belang te stellen.

10. Bereidheid om in opdracht van het bestuur extra activiteiten te ontplooien ten behoeve van het clubbelang.

De exploitant dient rekening te houden met onregelmatige werktijden. Primair zal een exploitatieovereenkomst gesloten worden voor minimaal 1 jaar, waarna deze in overleg verlengd kan worden. De hoogte van de huurprijs zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Uw interesse kunt U per mail kenbaar maken bij: Ivo den Brok, algemeen bestuurslid.

Mail: [email protected] tot uiterlijk zondag 23 september.

 

Daar waar staat "Exploitant”, dient men tevens te lezen "Exploitante”

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws