header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Nieuw waterveld

Nieuws afbeelding 21-6-2019 Beste Sjinborn familie,

In het voorbije jaar zijn het bestuur en een speciale commissie bezig geweest met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuw waterveld in de zomer van 2020. Zo hebben we onder meer gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder Remy Meyers en hebben we op vrijdag 12 april een brede delegatie van de gemeenteraad op bezoek gehad op ons sportpark. Iedereen is doordrongen van de noodzaak van de aanleg van een nieuw waterveld in de zomer van 2020.

Voornoemde heeft ertoe geleid dat er op het wensenlijstje van de gemeente (voor de begroting van komende jaar) EUR 500.000 is gereserveerd voor de aanleg van een nieuw waterveld, dit ter vervanging van het huidige zandveld (dat hiermee dan ook medio 2020 echt aan het einde van haar levensloop is). Hiermee zijn we er bijna, maar nog niet helemaal!

De gemeenteraad heeft uiteindelijk een BESLISSENDE STEM in het toekennen van voornoemde EUR 500.000 voor de aanleg van het nieuwe waterveld. Om de noodzaak van de aanleg hiervan (in de zomer van 2020) nogmaals onder de aandacht te brengen, zal ik op WOENSDAG 26 JUNI 2019 OM 19:00 UUR uur de raadscommissie EFTR in de raadzaal van het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul toespreken en hierin de NOODZAAK van de aanleg van het nieuwe waterveld medio 2020 toelichten.

Ik wil jullie - leden (in Sjinborn tenue), ouders, vrijwilligers, sympathisanten, supporters, vrienden en familieleden - van harte UITNODIGEN aanwezig te zijn bij deze vergadering van voornoemde raadscommissie EFTR om mijn  betoog te ondersteunen! Sjinborn heeft in het verleden bewezen SAMEN sterk te staan. Ook nu moeten we SAMEN laten zien wat we willen: de aanleg van een NIEUW WATERVELD in de zomer van 2020.

Ik zie jullie graag (in Sjinborn tenue) in grote getale op WOENSDAG 26 JUNI 2019 OM 19:00 UUR in de raadzaal van het gemeentehuis.

SAMEN STAAN WE STERK!

Vriendelijke groet,

Namens het Bestuur en de commissie 'Nieuw Waterveld'

Cyriel Dautzenberg