header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Voortgangsbespreking partnership Sjinborn & HVM

woensdag 22 november 2023   |   20:30 - 22:30   |   Heiveld 3, 6241 EK Bunde
Een jaar geleden zijn de eerste gezamenlijke stappen gezet naar een verdere samenwerking tussen HVM en Sjinborn. Daarvoor zijn leden en vrijwilligers van beide clubs samengekomen en hebben vanuit verschillende commissies en perspectieven onderzocht of en op welke wijze deze samenwerking voortgezet kan worden. 

Over de voortgang is meermaals een update gegeven. De onderzoekscommissie heeft aan de ALV voorgesteld in te stemmen om onder begeleiding van bureau Negen, onderdeel van de gemeente Valkenburg, te komen tot verdere concretisering en uitwerking van een gezamenlijke toekomstvisie. 

Deze is gereed!!! Maar alvorens wij dit binnen de eigen ALV ter stemming brengen nodigen wij jullie, alle (ouders van) leden van beide clubs, uit om hier deelgenoot van te worden. Dit doen we samen met Frans Pereij, die dit traject namens bureau Negen heeft begeleid. 

met sportieve groet,

De bestuursleden van Sjinborn en HVM.